Privacy Policy

Personvern
Kort fortalt...
Ålgård Fotostudio AS skal ikke selge informasjon om deg til andre, eller dele informasjon om deg med uvedkommende
Ålgård Fotostudio AS skal ikke bruke informasjon om deg til profilering/annonsering
Vi skal ikke melde deg inn i noen kundeklubb

Hvilke personopplysninger har vi?
Om de som blir fotografert
Navn
Klasse-/gruppetilhørighet
Bilder
Opplysninger om de som blir fotografert hentes fra skole, barnehage, osv. Informasjonen brukes for å levere avtalte produkter til skole (bilder til administrasjonssystem, navnsatte gruppebilder, kataloger osv), samt tilby bilder til foresatte.

Foresatte
E-postadresse og/eller;
Telefonnummer
Tilhørighet til den som blir fotografert
Opplysninger om foresatte hentes fra skole, barnehage osv. Informasjonen brukes for å tilby fotoprodukter til foresatte, og for å være sikker på at ikke uvedkommende får tilgang til bilder.

Ved bruk av nettbutikken
IP-adresse
Grunnleggende informasjon om hvilken type nettleser som benyttes. Av sikkerhetshensyn sparer vi på IP-adresser ved innlogging i nettbutikken. Vi sparer i tillegg på grunnleggende informasjon om hvilken type nettleser som brukes for å kvalitetssikre våre løsninger.

Ved bestilling
Navn
E-postadresse
Telefonnummer
Postadresse

Ved bestilling lagrer vi kontaktinfo for å få levert varene.

Sletting
Personopplysninger innhentet i forbindelse med fotografering slettes senest 14 måneder etter endt fotografering, eller ved forespørsel fra en av de foresatte.

Bilder som ikke har blitt solgt slettes senest 14 måneder etter endt fotografering, eller ved forespørsel fra en av de foresatte.

Av praktiske årsaker kan gruppebilder ikke slettes på forespørsel fra foresatte.
Solgte bilderlagres i 24 måneder etter siste bestilling, dette for å kunne erstatte bilder som har gått tapt.

Sikring av personopplysninger
Alle personopplysninger er forsvarlig sikret gjennom bruk av autentisering og kryptering, både i interne systemer og i nettbutikken. Bilder lagres i en egen sikkerhetssone uten noen tilknytning til den fotograferte.

Personopplysninger til tredjepart
Ålgård Fotostudio AS selger ingen personopplysninger til tredjepart. Vi deler heller ikke slik informasjon med tredjepart med mindre de er en samarbeidspartner som utfører bestemte oppgaver for oss, f.eks produksjon av bilder.

Ålgård Fotostudio AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger, som beskrevet ovenfor.